Λειτουργεί τμήμα νηπιαγωγείου με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Activities

  • Making projects, story writing, creating poems
  • Pre-reading pre-wiring
  • Basic pre-maths notions (numbers, shapes, counting )
  • Social and political education
  • Environmental education
  • Arts and crafts (drawing , collage)
  • Pupper theatre, theatrical activities
  • English