Λειτουργεί τμήμα νηπιαγωγείου με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Photogallery

The children are divided into two groups of approximately 10 students, according to their age and their degree of development. There are two (2) spacious and naturally lit classrooms (20m2 each) which accommodate the two groups of younger and older students respectively.

The children spend their time in a pleasant , cosy environment and work together with their initiative and character.

Our garden (100 m2) is fully equipped so that the children can play with a variety of toys and enjoy themselves creatively and most importantly, safely.

We look forward to taking you to our beautiful journey to Disneyland's world!!!

MoreImages