Λειτουργεί τμήμα νηπιαγωγείου με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παροχές

  • Ωράριο λειτουργίας: 7:30 - 18:30
  • Πρωινό - Μεσημεριανό - Απογευματινό
  • Συστηματική παρακολούθηση από παιδίατρο
  • Συνεργασία με παιδοψυχολόγο και λογοπεδικό
  • Ασφαλιστική Κάλυψη
  • Παρακολούθηση παραστάσεων θεάτρου και κουκλοθεάτρου στο χώρο του σχολείου
  • Ατομικές συναντήσεις γονέων
  • Μικρές ομάδες παιδιών