Λειτουργεί τμήμα νηπιαγωγείου με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Επικοινωνία

Ονοματεπώνυμο:
Σχόλια:
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 68 Κάτω Πεύκη
Τηλ: 210 8029660 - 210 8050105